• relacje
  • harmonia
  • cel
Loading...

O RelatiCo

Barbara Adamczyk – trener, właściciel

 

Największą wartością w pracy są dla mnie ludzie i relacje, dlatego uwielbiam obserwować sukcesy innych w tym obszarze, będące wynikiem ich pracy nad sobą.

Od kilkunastu lat z radością wspieram ludzi w dążeniu do doskonalenia siebie i swoich relacji. Dlatego tak bliskie jest mi hasło RELACJE-HARMONIA-CEL, realizowane pod szyldem firmy RelatiCo, której jestem założycielem. W moim przekonaniu harmonia w kontakcie ze sobą oraz innymi ludźmi jest jednym z kluczowych warunków sukcesu i osiągania celów (wspólnych
oraz indywidualnych). W tym właśnie zakresie chętnie pracuję warsztatowo i wspieram uczestników szkoleń
w ich własnych dążeniach.

 

Od kilkunastu lat jestem trenerem oraz Akredytowanym Konsultantem Insights Discovery™. Ponad 15 lat pracowałam
w Insights Poland, gdzie dokładnie poznałam wszystkie narzędzia z rodziny Insights, a także zdobyłam praktykę w zakresie ich wykorzystywania. Przeprowadziłam około 300 warsztatów opartych na różnych programach Insights, wdrażając metodologię
w firmach, także w wymiarze długofalowym. Współtworzyłam programy szkoleniowe, byłam wsparciem merytorycznym dla Akredytowanych Konsultantów, których osobiście certyfikowałam.

Wdrażałam programy Insights z zakresu:

- skutecznej komunikacji

- budowania zespołów i podnoszenia ich efektywności

- zarządzania oraz motywowania

dla takich firm jak: AstraZeneca Pharma, Nutricia, Żywiec-Zdrój, Etisoft, GlaxoSmithKline, UNIQA TU S.A, IKEA, Pepco.

 

Pracuję z ludźmi również w obszarze stresu i jakości stylu życia. Prowadzę treningi relaksacyjne oraz warsztaty dotyczące zarówno samego stresu jak i rozwijania zasobów osobistych w walce ze stresem (samoocena, asertywność, zarządzanie konfliktem, zarządzanie sobą w czasie). W obszarze moich zainteresowań i pracy jest także komunikacja NVC (Nonviolent Communication/Porozumienie bez Przemocy) Marshalla Rosenberga, do której sięgam w pracy indywidualnej i warsztatowej.

 

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Umiejętności pracy z grupą zdobywałam m.in. w trwającym rok Studium Treningu i Terapii Grupowej, uzyskując dyplom Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii oraz… przez kilkanaście lat w salach szkoleniowych prowadząc warsztaty!

 

 

W swojej pracy mam ogromną przyjemność współpracować z trenerami, konsultantami, coachami, którym również bliska jest koncepcja RELACJE-HARMONIA-CEL. Łączą nas wartości oraz podejście do pracy z Klientem.

Marta Wodzicka – trener, partner biznesowy

 

Trener z wieloletnim doświadczeniem, praktyk biznesu, Akredytowany Konsultant Insights Discovery™.

Marta jest absolwentką szkoły trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także certyfikowanym coachem Ericson College. Wiedzę z zakresu psychologii ogólnej i doradztwa zawodowego zdobywała w trakcie studiów psychologicznych
na Uniwersytecie Łódzkim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Przez wiele lat Marta była menedżerem w pionie HR w Provident Polska S.A, odpowiedzialnym za bezpośrednie wsparcie sprzedaży w realizacji celów biznesowych,
a także rozwój kompetencji miękkich oraz programy talentowe i sukcesyjne dla wyższej kadry managerskiej.

 

Od 2 lat doradza firmom i managerom w doborze skutecznych i efektywnych rozwiązań z obszaru HR wpływających
na budowanie skutecznych, efektywnych i zaangażowanych zespołów.

 

W trakcie swojej 11 – letniej praktyki trenerskiej Marta przeszkoliła ponad 2 tyś managerów, handlowców, członków zarządów.

Karolina Gierszewska – facylitator, partner biznesowy

 

Psycholog, Akredytowany Konsultant Insights Discovery™, IAF Certified™ Professional Facilitator, marketer i badacz rynku.

Karolina jest absolwentką UJ w Krakowie i UAM w Poznaniu. Ukończyła także Szkołę Trenerów Grupowych TROP oraz Szkołę Facylitacji PATHWAYS. Specjalizuje się w warsztatach rozwoju efektywności indywidualnej i zespołowej, warsztatach biznesowych,  oraz projektach cross-funkcyjnych.

 

Karolina ma prawie 20-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach i agencjach (Millward Brown, SAB Miller, NIVEA) w obszarach związanych z: badaniami  na rzecz marek i firm, tworzeniem strategii i komunikacji marketingowej, tworzeniem nowych rozwiązań dla biznesu, projektami Employer Branding, działaniami rozwojowymi w obszarze leadershipu.

 

Pracowała m. in. dla.: Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Red Bull, Volkswagen Group Polska, Credit Agricole, Allegro, BP, NIVEA, Play, Pepco, Eurocash, Amica, Wonga, PepsiCo, Dolby, Żabka.

Spotkanie dwóch osobowości
przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych:

jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja, obie ulegają zmianie.

Carl Gustav Jung

Insights Discovery™

Insights Discovery™ to uznane na świecie narzędzie psychometryczne, oparte na typologii osobowości Carla Gustava Junga.

Wymiary zdefiniowane przez Junga są jednak w modelu Insights przedstawione w znacznie bardziej przyjaznej formie czterech energii kolorystycznych
(stylów funkcjonowania), a idąc dalej, 8 typów Insights.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© The Insights Group Ltd. All rights reserved.

 

Insights Discovery™ to bardzo przystępny, pozytywny i nieoceniający sposób na lepsze  poznanie siebie, a następnie innych osób, z którymi wchodzimy każdego dnia
w interakcje. Insights uczy rozumienia i akceptacji dla różnorodności wśród ludzi, a co za tym idzie, prowadzi do większej świadomości i uważności na potrzeby innych osób
w zakresie komunikacji, motywowania, strategii radzenia sobie ze stresem, czy budowania synergii w pracy zespołowej.

 

Wynikiem badania Kwestionariuszem Preferencji Insights Discovery™ jest Profil Indywidualny dla każdego respondenta, który stanowi podstawę w pracy warsztatowej nad sobą i swoimi relacjami z innymi ludźmi.

 

Polska wersja językowa Kwestionariusza Preferencji jest przebadana i zweryfikowana statystycznie przez Uniwersytet Westminsterski na próbie 2.277 respondentów.
Badania potwierdzają wysoką trafność i rzetelność narzędzia.

 

Insights Discovery™ to znakomita metoda, aby:

- lepiej poznać siebie, mocne i słabsze strony własnego stylu funkcjonowania
   oraz zdefiniować obszary do rozwoju

- lepiej rozumieć potrzeby innych ludzi w codziennych kontaktach

- skutecznie komunikować się nawet z tzw. „trudnymi osobami” – trudnymi dla nas!

- integrować i budować zespoły

- bardziej świadomie zarządzać ludźmi i motywować ich

- wprowadzać kulturę informacji zwrotnej, uświadomić sobie jak widzą nas inni
   i co z tego wynika dla naszej współpracy (Discovery Full Circle)

- podnosić efektywność pracy całych zespołów (Insights Efektywność Zespołu)

 

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej, możesz napisać wiadomość korzystając z formularza lub zadzwonić.

Możemy też spotkać się osobiście – każdy preferuje inną formę komunikacji!

ostrożny

precyzyjny

rozważający

dociekliwy

oficjalny

troskliwy

opiekuńczy

harmonijny

cierpliwy

wyciszony

rywalizujący

wymagający

zdeterminowany

stanowczy

zdecydowany

towarzyski

angażujący się

entuzjastyczny

ruchliwy

otwarty

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.

Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles

Zarządzanie stresem
i trening relaksacyjny

Harmonia i relacje wspierają nas w dążeniu do celu. A co, jeśli tej harmonii nam brakuje? Zarówno wewnątrz jak i w relacjach z innymi? Co zresztą jest powiązane…

Każdego dnia jesteśmy poddawani różnym sytuacjom stresowym. A jednak z jakichś powodów niektóre z nich wybijają nas z rytmu, generują niekiedy złość, gniew czy obawy,
a na inne pozostajemy niewzruszeni, lub traktujemy je co najwyżej jako wyzwania.

To, na ile silnie dotyka nas stres oraz jak radzimy sobie z sytuacjami trudnymi, zależy od wielu czynników, min. od naszego nastawienia, zasobów osobistych i zewnętrznych, znajomości samego siebie, doświadczeń itp. Zatem… nad częścią z nich można pracować!

 

Warsztaty zarządzania sobą w stresie mogą pomóc Ci:

- zrozumieć naturę stresu oraz siłę umysłu w postrzeganiu go

- przyjrzeć się stresorom, które mają na Ciebie największy wpływ, zdefiniować własne zasoby w radzeniu sobie z nimi

- zrozumieć reakcje w stresie innych osób

- poznać praktyczne metody do wykorzystania na co dzień, aby minimalizować ryzyko występowania niektórych czynników stresujących

- zapoznać się z wybranymi technikami wyciszania umysłu, aby radzić sobie z trudnymi emocjami współwystępującymi w stresie

- określić zasoby osobiste, które wymagają u Ciebie wzmocnienia, aby skuteczniej walczyć ze stresem

 

Treningi relaksacyjne stanowią doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Mogą być jednak odbywane również niezależnie od warsztatów.
Prowadzę je różnymi metodami i zwykle są to maksymalnie 1,5-godzinne sesje mające na celu głębokie odprężenie ciała oraz umysłu. Regularne praktykowanie relaksacji
będzie wspierać Cię w codziennych sytuacjach, nawet tych trudnych, oraz w relacjach z ludźmi. W jaki sposób?

 

Wykonując treningi konsekwentnie:

- wzmacniasz swoją odporność na stres

- ćwiczysz uważność na potrzeby swojego ciała oraz uczysz własny organizm stanu głębokiego relaksu,
   co sprzyja budowaniu wewnętrznej harmonii i równowagi

- zauważysz poprawę koncentracji uwagi oraz pamięci, co sprzyja efektywności w pracy

- nabierzesz dystansu do codziennych spraw

- pobudzisz swoją kreatywność w rozwiązywaniu problemów

- łatwiej osiągniesz zrównoważony stosunek do życia

 

Zrób dla siebie coś dobrego, gra jest warta świeczki!

Stopień do jakiego mogę stworzyć relację,
która wspiera wzrost innych jako oddzielnych jednostek,
jest miarą wzrostu, jaki uzyskałem w sobie.

Carl Rogers

Oferta

Jeśli Twoi pracownicy potrzebują wsparcia w którymś z wymienionych obszarów, chętnie pomożemy w formie sesji indywidualnych i/lub warsztatów zespołowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chętnie porozmawiam, aby wspólnie określić potrzeby i dopasować do nich odpowiednie narzędzia pracy oraz plan działania.

 

        kontakt@relatico.pl

 

        606 712 223

 

 

Zapraszamy również na sesje grupowe otwarte. Najbliższe wydarzenia:

Rozwój osobisty
– wzmacnianie umiejętności interpersonalnych

 

• Komunikacja – zdrowa i skuteczna

• Rozwiązywanie konfliktów

• Asertywność i informacja zwrotna

• Autoprezentacja (praca z kamerą)

• Negocjacje w biznesie

Rozwój zespołów
– metoda Insights Discovery™

 

• Diagnoza mocnych i słabszych stron zespołu

• Integrowanie grupy – efektywna komunikacja
   oraz współpraca

• Informacja zwrotna jako ważny element
   w pracy zespołowej

• Zarządzanie oraz motywowanie ludzi  
   adekwatnie do ich potrzeb

Radzenie sobie
ze stresem

 

• Warsztaty zarządzania sobą w stresie
    i wzmacniania odporności

• Treningi relaksacyjne

• Samoocena i poczucie własnej skuteczności

• Zarządzanie sobą w czasie

„Nie taki stres straszny, jak go malują”
– warsztaty radzenia sobie ze stresem

Termin: 31 sierpnia 2019, g. 9-17

Miejsce: Al. Kościuszki 1 w Łodzi, sala „Nić Ariadny”

Koszt: 300 PLN

Zgłoszenie na warsztat: 
formularz kontaktowy na stronie

Ludzie budują za dużo murów,

a za mało mostów.

Isaac Newton

Referencje

W ciągu kilku lat naszej współpracy poznałem Basię jako konsultantkę, która zawsze koncentruje się na mocno na klientach i uczestnikach prowadzonych projektów oraz znajduje wspólnie z nimi optymalne rozwiązania. Narzędzia, których używa zna bardzo dobrze, co pozwala jej wejść z klientami głęboko w istotę wyzwań.
Robi to bazując na swoich znakomitych kompetencjach komunikacyjnych i spójnych wartościach.

Marek Bac, CoE Learning & Development Cluster Manager PL, CZ, TR, ABB Sp. z o.o.

 

 

Miałam okazję współpracować z Basią w okresie ostatnich 7 lat w zakresie warsztatów efektywności osobistej dla mniejszych i większych grup, zarówno po stronie komercyjnej, jak i produkcji i logistyki. Pracę Basi z uczestnikami warsztatów oceniam bardzo wysoko – świetnie nawiązywała kontakt z grupą, prowadziła przez zawiłości merytoryczne i sprawiała, że spotkania były naprawdę ciekawe i inspirujące. Gorąco polecam Basię jako trenera, któremu zależy, na którego można liczyć
i który zawsze zaproponuje wartościowe rozwiązania.

Anna Trzebińska-Orzeszyna, Head of People & Organization, Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

 

 

Basię znam ponad 10 lat, czyli od mojego warsztatu akredytacyjnego Insights Discovery. Od tego czasu praktycznie pozostajemy w kontakcie. Niezależnie od mojej drogi zawodowej (zarówno jako klient korporacyjny i indywidualny przedsiębiorca), zawsze mogłam (i mogę) liczyć na jej wsparcie.  Uczestniczyłam także
w warsztatach prowadzonych przez Basię. Była uważnym na grupę i jej potrzeby trenerem, mentorem, niekwestionowanym ekspertem chętnie dzielącym się swoją wiedzą. A co bardzo ważne, widać w niej radość i dumę z rozwoju osób, które były uczestnikami jej warsztatów.  Basia zawsze potrafi zadać to właściwe pytanie,
dzięki któremu „otwierają się” pewne „klapki” w umyśle prowadzące do rozwiązania.

Bogna Sadowska, Selling Excellence Manager, GlaxoSmithKline

"

"

"

"

"

"

KONTAKT

RelatiCo Barbara Adamczyk

ul. Hubala 1/33

94-048 Łódź

NIP: 727-244-89-71

 

Telefon: 606 712 223

email: kontakt@relatico.pl

Submitting Form...

The server encountered an error.

Wiadomość wysłana.

RODO

© 2019 | RelatiCo Wszelkie prawa zastrzeżone.